CĂN 2PN + 2WC MẪU B1 - B2 - B3

Bcons Polaris - mẫu căn hộ B1-B2-B3